Pastāsti Citiem!

AddThis Social Bookmark Button

IenāktVingrinājumi skvošā ar vienu vai vairākiem partneriem E-pasts

1. Viens spēlētājs atrodas labajā laukuma pusē, otrs – kreisajā laukuma pusē.
Viens no spēles partneriem sit bumbu pret priekšējo sienu atlēcienā uz aizmugurējo sienu un, atkārtojot sitienu , bumbu piespēlē partnerim uz pretējo laukuma pusi, kurš atkārto to pašu vingrinājumu .
Pēc kāda laika spēlētāji samainās vietām.

2.Vingrinājuma dalībnieki atrodas laukuma vidū.
Dalībnieki rindas secībā izpilda labo sitienu pret priekšējo sienu uz aizmugurējo sienu
Tas pats , izpildot kreiso sitienu,. no laukuma pretējās puses.

3.Viens no dalībniekiem atrodas laukuma priekšējā daļā, otrs-aizmugurējā daļā.
Aizmugurējais spēlētājs izpilda pārmaiņus labo un kreiso sitienu pa bumbiņu uz sānu sienām ,kur bumba, rikošetējot aizlido uz priekšējo sienu pie otrā spēlētāja, kurš savukārt sit bumbu pret priekšējo sienu uz aizmugurējo sienu.
Priekšējais spēlētājs drīkst praktizēt dažādu sitienu daudzveidību, dažādu bumbiņu lidojuma trajektorijas („garā” bumba gar sānu sienu, „ pārcēlieni”no labās un kreisās puses ,kā arī atkārtoti izpildīt dažādas tuvās bumbiņas pret priekšējo un sānu sienām un tad bumbiņu pāradresēt partnerim).
Dalībnieki mainās vietām.

4.Piedalās vairāki dalībnieki.
Praktizē spēli pa laukuma labo pusi līdz viduslīnijai. Spēli uzsāk ar servi no laukuma kreisās puses. Katrs dalībnieks skaita savus izcīnītos punktus.
Vingrinājumu beidz , kad viens no dalībniekiem ir savācis norunāto punktu daudzumu.
Izpilda to pašu no pretējās laukuma puses.

5. Piedalās vairāki dalībnieki.
No spēles izslēdz laukuma aizmugurējo labo „četrstūri” Spēle sākās ar servi no labās puses. Servi uzņem spēles partneris. Brīvie spēlētāji atrodas izslēgtajā laukuma daļā. Vingrinājumu beidz, kad viens no dalībniekiem ir savācis norunāto punktu daudzumu.
Izpilda to pašu no laukuma pretējās puses.

6.Piedalās vairāki dalībnieki.
No spēles izslēdz laukuma aizmugurējo labo „četrstūri ”un pa diognāli priekšējo četrstūri „
Vingrinājums sākās ar servi no labās puses un spēlē pa brīvajiem diognāles laukumiem. Partneris uzņem servi un sākās punkta izspēle. Pārējie dalībnieki atrodas serves laukumā. Vingrinājumu beidz, kad viens no spēlētājiem ir savācis norunāto punktu daudzumu.
Tas pats no pretējās puses.


7.Drīkst piedalīties vairāki dalībnieki.
Vingrinājuma vadītājs atrodas laukuma labajā aizmugurējā daļā. Pārējie – laukuma vidū.
Vadītājs bumbiņu sit pret priekšējo sienu augšējā daļā, partneris uztver gaisa bumbu un to raida pret priekšējo sienu uz aizmuguri gar sānu sienu. Vingrinājuma dalībnieki mainās vietām, kā arī praktizē no pretējās puses.

8. Līdzīgs vingrinājums, kā iepriekš, tikai laukuma priekšējā daļā viens dalībnieks, pārējie aizmugurēja – daļā. Aizmugurējie dalībnieki izpilda no dažāda attāluma „tuvās „ , „vieglās”,”ātrās” sitiena bumbas pret priekšējo sienu. Priekšējais spēlētājs sit bumbu pret priekšējo sienu gar sānu sienu uz aizmugurējo (dažādi sitienu veidi). Praktizē no pretējās puses.

Atceries!
Spēle sākas ar servi un serves uzņemšanu!
Cīnies par dominējošo stāvokli laukumā un izmanto punkta gūšanas situāciju!
Mācies ieturēt „pauzi”!
Pareizi un maksimāli labi sagatavojies sitienam!
Vēro laukumā pretinieku un izvērtē situāciju!
Maini spēles ritmu, analizē savu un pretinieka spēli!
Aizmirsti neveiksmes! Viss sākas no gala!
Spēle ir prieks un rotaļa. Rotaļājies un uzvari!