Pastāsti Citiem!

AddThis Social Bookmark Button

IenāktVoldemāra Blogs
Vingrinājumi skvošā ar vienu vai vairākiem partneriem E-pasts

1. Viens spēlētājs atrodas labajā laukuma pusē, otrs – kreisajā laukuma pusē.
Viens no spēles partneriem sit bumbu pret priekšējo sienu atlēcienā uz aizmugurējo sienu un, atkārtojot sitienu , bumbu piespēlē partnerim uz pretējo laukuma pusi, kurš atkārto to pašu vingrinājumu .
Pēc kāda laika spēlētāji samainās vietām.

2.Vingrinājuma dalībnieki atrodas laukuma vidū.
Dalībnieki rindas secībā izpilda labo sitienu pret priekšējo sienu uz aizmugurējo sienu
Tas pats , izpildot kreiso sitienu,. no laukuma pretējās puses.

3.Viens no dalībniekiem atrodas laukuma priekšējā daļā, otrs-aizmugurējā daļā.
Aizmugurējais spēlētājs izpilda pārmaiņus labo un kreiso sitienu pa bumbiņu uz sānu sienām ,kur bumba, rikošetējot aizlido uz priekšējo sienu pie otrā spēlētāja, kurš savukārt sit bumbu pret priekšējo sienu uz aizmugurējo sienu.
Priekšējais spēlētājs drīkst praktizēt dažādu sitienu daudzveidību, dažādu bumbiņu lidojuma trajektorijas („garā” bumba gar sānu sienu, „ pārcēlieni”no labās un kreisās puses ,kā arī atkārtoti izpildīt dažādas tuvās bumbiņas pret priekšējo un sānu sienām un tad bumbiņu pāradresēt partnerim).
Dalībnieki mainās vietām.

4.Piedalās vairāki dalībnieki.
Praktizē spēli pa laukuma labo pusi līdz viduslīnijai. Spēli uzsāk ar servi no laukuma kreisās puses. Katrs dalībnieks skaita savus izcīnītos punktus.
Vingrinājumu beidz , kad viens no dalībniekiem ir savācis norunāto punktu daudzumu.
Izpilda to pašu no pretējās laukuma puses.

5. Piedalās vairāki dalībnieki.
No spēles izslēdz laukuma aizmugurējo labo „četrstūri” Spēle sākās ar servi no labās puses. Servi uzņem spēles partneris. Brīvie spēlētāji atrodas izslēgtajā laukuma daļā. Vingrinājumu beidz, kad viens no dalībniekiem ir savācis norunāto punktu daudzumu.
Izpilda to pašu no laukuma pretējās puses.

6.Piedalās vairāki dalībnieki.
No spēles izslēdz laukuma aizmugurējo labo „četrstūri ”un pa diognāli priekšējo četrstūri „
Vingrinājums sākās ar servi no labās puses un spēlē pa brīvajiem diognāles laukumiem. Partneris uzņem servi un sākās punkta izspēle. Pārējie dalībnieki atrodas serves laukumā. Vingrinājumu beidz, kad viens no spēlētājiem ir savācis norunāto punktu daudzumu.
Tas pats no pretējās puses.


7.Drīkst piedalīties vairāki dalībnieki.
Vingrinājuma vadītājs atrodas laukuma labajā aizmugurējā daļā. Pārējie – laukuma vidū.
Vadītājs bumbiņu sit pret priekšējo sienu augšējā daļā, partneris uztver gaisa bumbu un to raida pret priekšējo sienu uz aizmuguri gar sānu sienu. Vingrinājuma dalībnieki mainās vietām, kā arī praktizē no pretējās puses.

8. Līdzīgs vingrinājums, kā iepriekš, tikai laukuma priekšējā daļā viens dalībnieks, pārējie aizmugurēja – daļā. Aizmugurējie dalībnieki izpilda no dažāda attāluma „tuvās „ , „vieglās”,”ātrās” sitiena bumbas pret priekšējo sienu. Priekšējais spēlētājs sit bumbu pret priekšējo sienu gar sānu sienu uz aizmugurējo (dažādi sitienu veidi). Praktizē no pretējās puses.

Atceries!
Spēle sākas ar servi un serves uzņemšanu!
Cīnies par dominējošo stāvokli laukumā un izmanto punkta gūšanas situāciju!
Mācies ieturēt „pauzi”!
Pareizi un maksimāli labi sagatavojies sitienam!
Vēro laukumā pretinieku un izvērtē situāciju!
Maini spēles ritmu, analizē savu un pretinieka spēli!
Aizmirsti neveiksmes! Viss sākas no gala!
Spēle ir prieks un rotaļa. Rotaļājies un uzvari!

 
Individuālie vingrinājumi skvošā E-pasts

1.”Ideomotoriskais treniņš”, tas ir ,kad sportists prātā izspēlē dažādas spēles epizodes, izpilda tehnikas elementus.

2. Spēlētājam pārvietojoties pa laukumu ar raketi rokās, tiek imitēti dažādi tehnikas elementi , dažāda veida pārskrējieni , izklupieni.

3. Spēlētājs izpilda labo sitienu no dažādiem attālumiem, kā arī bumbas atlēcienā no aizmugurējās sienas.

4.To pašu , ko iepriekšējā vingrinājumā, tikai no kreisās puses.

5.Spēlētājam atrodoties laukuma vidū, pārmaiņus sitot bumbu no kreisās , labās puses uz priekšējo sienu atlēcienā bumbai skarot sānu sienas. Bumbas atlēciens , pirms sitiena, pret grīdu.

6. To pašu, ko iepriekšējā vingrinājumā, tikai gaisa bumbas bez atlēciena no grīdas.

7.Sportistam atrodoties, 3-4 m attālumā no priekšējās sienas, izpildīt sitienu daudzveidību pret priekšējo un sānu sienām.

8.Spēlētājam atrodoties pret laukuma stūri, izpildīt labo ,kreiso sitienu, bumba atlēcienā pret grīdu.

9.To pašu , ko iepriekšējā vingrinājumā, tikai gaisa bumbas bez atlēciena no grīdas.

(izpildot 8 un 9 v. ,pievērst uzmanību kāju darbībai )

10.Spēlētājam stāvot uz vietas un mainot raketes plakni, bumbas žonglēšana.

 
Sporta psiholoģija E-pasts

Sporta psiholoģija ir psiholoģijas nozare, kas pēta cilvēka psihi un tās attīstības likumsakarības sportā. Tehnika tiek piemērota konkrēti sev savām individuālajām īpatnībām, anatomiskai uzbūvei, spējām u. c. Tā veidojas nelielas atšķirības tehniskajā izpildījumā, ko sauc par tehnikas individualizāciju. Kustību precizitāte ,stabilitāte un efektivitāte ir atkarīga no psihisko procesu un funkciju attīstības līmeņa: psiho motorikas, uztveres, atmiņas, domāšanas, uzmanības. Tehnikas pamatā ir mērķtiecīga šo procesu un funkciju pilnveidošana. Uzmanības, atmiņas un domāšanas nozīme sportā. Uzmanībai ir sevišķa vieta cilvēka psihē. Sportā liela nozīme ir uzmanības koncentrācijai. Raksturojot neuzmanību ,tās pamatā ir divi dažādi cēloņi:

1. uzmanība, kura pārāk ātri virzās no viena objekta uz citu,

2. neuzmanība ,kas ir kā sekas spēcīgai uzmanības koncentrācijai.

No atmiņu veidiem tehniskās sagatavošanas procesā svarīgākā ir kustību atmiņa, kuras pamatā ir pagātnes pieredze, kas sevī ietver realizētās kustības. Domāšana palīdz izprast darbības būtību un konstatēt neveiksmju cēloņus, kā arī to pārvarēšanas ceļus. Domāšana nepieciešama, lai meklētu iespējas individualizēt sporta tehniku. Kustību priekšstatiem ir interesanta īpatnība: ja jūs domājat par kādu kustību, jūs to nemanot, nejauši izpildāt.


Kustību iemaņu apgūšanu traucē :

Nepietiekama fiziskā sagatavotība
Nepietiekams individuālās tehnikas līmenis.
Fiziskais nogurums.
Pārtrenēšanās.
Neprasme koncentrēties.
Emocionālie pārdzīvojumi.
Nepietiekamas slodzes.

Sportistu psiholoģiskā sagatavošana sacensībām.

Vispārējā psiholoģiskā sagatavošana.
Psiholoģiskā sagatavošana konkrētām sacensībām.
Tiešā psiholoģiskā sagatavošana startam.

Nelabvēlīgi iekšējie psiholoģiskie noskaņojumi var būt ļoti dažādi:

Pašpārliecinātība, bailes no zaudējuma, uzspiestā doma.
Psihiskās gatavības stāvokli raksturo: pārliecība, cenšanās aktīvi cīnīties līdz galam ,optimāls emocionālais stāvoklis ,spēja nepakļauties ārējiem un iekšējiem faktoriem, prasme pārvarēt grūtības.

Pirms starta novērojami dažādi psiholoģiskie stāvokļi : pirmsstarta drudzis, apātija un gatavības stāvoklis.

Pirmsstarta drudzis ir saistīts ar lielu uzbudinājuma procesu smadzenēs.

Pirmsstarta apātijai raksturīga vienaldzība , lēna reakcija, kavēšanās .

Gatavības stāvoklis-līdzsvarots uzbudinājums.

Nelabvēlīgo pirmsstarta stāvokļu regulēšana.

Liela nozīme ir pašiedvesmai- prasmei loģiski pamatot izvirzītos mērķus, apzināt , ka problēmu var atrisināt.
Vizualizācija - radīt patīkamus tēlus, situācijas ,domas.
Ieteicams dienu pirms sacensībām atpūsties, piedalīties citos pasākumos u. t. t.

 
Sporta dzērieni E-pasts

Hipotoniskais dzēriens satur maz elektrolītu, ātri uzsūcas, piemērots šķidruma rezervju atjaunošanai treniņu laikā vai pēc tiem. 120 ml apelsīnu sulas, 1 litrs ūdens,¼ tējkarotes sāls. Sajauc, ieteicams uzglabāt aukstumā.

Isotoniskais dzēriens-sāļu koncentrācija līdzinās sāļu koncentrācijai asins plazmā. Ieteicams pielietot pēc fiziskām slodzēm. 50 g cukura vai glikozes, 1 litrs ūdens, (100 ml silta ūdens izšķīdina cukuru un sāli, pielej atlikušo ūdeni un atdzesē).

Hipertoniskais dzēriens ir koncentrētāks nekā organisma šķidrumi, uzsūcās lēni. Šie dzērieni nav derīgi šķidruma atjaunošanai organismā Tie ir paredzēti enerģētisko rezervju atjaunošanai pēc fiziskām slodzēm. 570 ml apelsīnu sulas,¼ tējkarote sālsSamaisa un atdzesē.Pirms ilgstošas slodzes laicīgi jālieto daudz šķidruma. (Iepriekšējā dienā pirms slodzes izdzert 8-12 glāzes šķidruma).Nesākt trenēties un piedalīties sacensībās , ja organisms ir dehidrācijas stāvoklī. 3-4 stundas pirms starta, bagātīgi uzņemt šķidrumu. 15 min. pirms starta izdzert 200-250 ml. šķidruma. Ilgstošas slodzes laikā ik pēc 15 min. Izdzert 100- 150ml šķidruma. Ieteicams arī tūlīt pēc slodzes atjaunot zaudēto ūdens daudzumu.